Camphill

Ontmoeting, je realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt.

Daarom willen we op een oprechte manier met elkaar werken en leven.

Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten.

In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft.

Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling, aan de groei.

Met heel ons hart, iedere dag.

IMG_8327